SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİKAYET HATTI SABİM

SABİM varlığına esas olan amaç ve hedefleri doğrultusunda 7 gün, 24 saatboyunca,tamamı sağlık personelinden oluşan, sağlık sisteminin işleyişine hakim, sağlık mevzuatı konusunda yeterli bilgilerle donatılmış operatörler, sağlık sisteminin işleyişi ile ilgili her türlü soru, sorun, eleştiri, öneri ve talebi cevaplandırmakta ve kayıt altına almaktadır.

Türkiye’nin dört bir yanından 184 SABİM hattını arayan herkes; hattın Sağlık Bakanlığı tarafında sıcak bir dost sesiyle karşılaşmakta ve ilettiği her türlü soru veya sorunun, Bakanlığımızca empatik bir yaklaşımla sahiplenilerek, en hızlı şekilde çözümlendiğine tanık olmaktadır.

Özetle, SABİM Türkiye’ye, haftanın 7 günü, 24 saat kesintisiz bir şekilde hizmet vermektedir. Vatandaşlarımıza düşen “184 ALO SABİM” hattımızdan aramak, ya da 0312 286 13 57 numaralı faksımızdan ulaşmak, ya da şahsen ZİYABEY CADDESİ 1419 SOKAK NO:9 BALGAT/ ANKARA adresinde bulunan SABİM’e şahsen başvurmaktır.

Bu yollarla bize ulaşan vatandaşlarımız:

— Sağlık sisteminin işleyişine yönelik her türlü konuda bilgi alabilirler.

—Sağlık sistemine yönelik talep, eleştiri ve önerilerde bulunabilirler.

—Sağlık hizmetlerinden yararlanırken, sistemin herhangi bir aşamasında yaşadıkları sorunlarını iletebilirler.

Sağlık Bakanlığı’nda SABİM’i zorunlu kılan süreci şöyle özetlemek mümkündür:

Anayasanın temel hak ve ödevleri düzenleyen 56. maddesinde Devlet, herkesin hayatını beden ve ruh sağlığı içerisinde sürdürülmesini sağlamak, insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak, işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla, sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenlemekle görevlendirilmiştir ve bu görevini ifa etmek amacıyla da Sağlık Bakanlığını kurmuştur.

Bu amaçla kurulan Sağlık Bakanlığı merkezden yönetim ilkesine bağlı olarak, 101 değişik unvanda 240.000’i aşkın çalışanı ve 19000 sağlık kurum ve kuruluşlarıyla devasa bir yapıya sahiptir. Bu kadar büyük bir kuruluşun hizmetlerini sunma aşamasında pek çok sorunla karşılaşması olağandır. Ancak; bazı sorunlar zamanında tespit edilemediğinden ve sistem de sorunların zamanında tespitine olanak vermediğinden, bu sorunlar günümüze kadar süregelmiş ve kaotik bir hal almıştır. Bu durumun oluşmasında çeşitli etkenlerin payı bulunmaktadır.

Böyle bir kargaşa ortamında, geçmişin getirdiği tüm sorunların kesin ve etkili çözümlerini sağlamak nihai hedefiyle Sağlık Bakanlığı “Sağlıkta Dönüşüm Projesi” adı altında yepyeni bir sağlık sistemi oluşturup, bu sisteme işlerlik kazandırmayı amaçlamıştır.

İşte, “Kamu yararını” temel ilke edinmiş bir kurum olarak Sağlık Bakanlığı’nın merkez ve taşra birimleriyle hizmetlerini yürütürken, verimliliği artırma, hizmetin konusu olan insan sağlığında sıfır hatayla çalışma hedefi SABİM’de somutlaşmaktadır.

Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM), Bakanlığımız çalışanlarından, hizmetin muhatabı olan her vatandaşımıza kadar, bütün Türkiye’ye uzanan bir dost eli olarak, ülkemizde ilk olmanın verdiği heyecanla, aynı zamanda da kendisinden sonraki kurumlara kılavuzluk edecek olmanın bilinç ve sorumluluğuyla 01. 01. 2004 tarihinde çalışmalarına başlamıştır.

SABİM,sağlık bakanlığı şikayet,hastane şikayet,doktor şikayet,aile hekimi şikayet