Adu Obis,Adnan Menderes Üniversitesi Öğrenci Otomasyonu

Adnan Menderes Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi ADÜ ÖBS
GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ
Katkı Payı Muafiyet/İade Katkı Payı Muafiyet/İade İşlemleri Katkı payı/Öğrenim ücretleri ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararı, ADÜ Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Madde 13, ADÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği Madde 16 Katkı kredisi alan öğrenciler / şehit ve gazi çocukları / araştırma görevlileri Adnan Menderes Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Birim Öğrenci İşleri Bürosu, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Dilekçe, Ödeme İade Başvuru Formu, Katkı Payı Dekontu, Şehit veya Gazi Çocuğu olduğuna dair belge, araştırma görevlisi olduğuna dair belge


KAYIT YENİLEME İŞLEMİ YAPACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE
29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı gereğince;
1. Birinci öğretim programı öğrencilerinden, programının normal süresi içerisinde bulunan (dönem
uzatmayan) öğrenciler, katkı payı ödemesi yapmayacaklardır. Program süreleri sonunda mezun
olamayan (dönem uzatan) öğrenciler;
 Öğrenim süresi 2 yıl olan ve 3. ve daha fazla yılında eğitimine devam edenler,
 Öğrenim süresi 4 yıl olan ve 5. ve daha fazla yılında eğitimine devam edenler,
 Öğrenim süresi 5 yıl olan ve 6. ve daha fazla yılında eğitimine devam edenler,
 Öğrenim süresi 6 yıl olan ve 7. ve daha fazla yılında eğitimine devam edenler,
 Yüksek Lisans (Tezli) olan ve 3. ve daha fazla yılında eğitimine devam edenler,
 Yüksek Lisans (Tezsiz) olan ve 4. ve daha fazla yılında eğitimine devam edenler,
 Doktora/Sanatta Yeterlilik eğitimi yapan ve 5. ve daha fazla yılında eğitimine devam edenler;
öğrenci katkı paylarını ödeyeceklerdir.
2. İkinci öğretim programı öğrencilerinin tamamı (programının normal süresi içerisinde bulunan veya
program süreleri sonunda mezun olamayan) belirlenen öğrenim ücretini ödeyeceklerdir.
3. Yabancı uyruklu öğrenciler kendileri için belirlenen öğrenim ücretini ödeyeceklerdir.
4. Yukarıdaki 1., 2. ve 3. maddeye göre katkı payı/öğrenim ücreti ödemesi yapması gereken
öğrenciler ödeme yaptıktan sonra; ödeme yapması gerekmeyen öğrenciler ise doğrudan
http://obisnet.adu.edu.tr adresinden öğrenci numarası ve şifre ile giriş yapıldıktan sonra “Ders
Kayıt İşlemleri” menüsünden ders kaydını yapabileceklerdir. Giriş şifreleri ile ilgili açıklamalar bu
adreste verilmiştir.
5. KATKI PAYI / ÖĞRENIM ÜCRETI IŞLEMLERI :
 Hiç bir şekilde herhangi bir hesap numarası ile ödeme yapılmayacaktır.
 Havale veya EFT yoluyla yapılan ödemeler kabul edilmeyecektir.
 Katkı payı/öğrenim ücreti ödemelerinin Türkiye genelinde Halk Bankası Şubeleri / ATM /
İnternet Bankacılığı üzerinden, TC Kimlik Numarası ile yapılması gerekmektedir. Her birim
için tabloda belirtilen bitiş tarihinde sistem kapanacak ve bu tarihten sonra katkı
payı/öğrenim ücreti ödemesi yapılamayacaktır.
 ATM üzerinden katkı payı/öğrenim ücreti yatırma işlemi;
 Kartsız İşlem için sırasıyla Kurum Ödemeleri > Harç butonları tıklanır, İl plaka kodu
olarak 09 girilir, Adnan Menderes Üniversitesi seçildikten sonra açılan ekranda TC
Kimlik Numarası girişi yapılarak ödeme işlemine devam edilir.
 Kartlı İşlem için sırasıyla Diğer İşlemler > Kurum Ödemeleri > Harç butonları tıklanır, İl
plaka kodu olarak 09 girilir, Adnan Menderes Üniversitesi seçildikten sonra açılan
ekranda TC Kimlik Numarası girişi yapılarak ödeme işlemine devam edilir.
 İnternet Şubesi üzerinden katkı payı/öğrenim ücreti yatırma işlemi;
İnternet Şubesine giriş yapıldıktan sonra sırasıyla; Diğer Ödemeler > Eğitim Ödemeleri butonları
tıklanır, Adnan Menderes Üniversitesi seçildikten sonra açılan ekranda TC Kimlik Numarası girişi
yapılarak ödeme işlemine devam edilir.
6. Ders kayıt işlemlerinin her birim için tabloda belirtilen tarihler arasında yapılması gerekmektedir .
Her birim için tabloda belirtilen bitiş tarihinde sistem kapanacak ve bu tarihten sonra ders kaydı
işlemi yapılamayacaktır.
7. Ders kayıtlarının danışmanlar tarafından her birim için tabloda belirtilen tarihler arasında
onaylanması gerekmektedir. Her birim için tabloda belirtilen bitiş tarihinde sistem kapanacak ve
bu tarihten sonra danışman onayı yapılamayacaktır.
8. Ders kaydı yapan öğrenciler (Lisansüstü öğrencileri hariç) , her birim için tabloda belirtilen tarihler
arasında ders kayıtlarının onaylanıp onaylanmadığını http://obisnet.adu.edu.tr adresinden giriş
yaparak kontrol edeceklerdir.
Kontrol sonucu;
o Ders kaydı danışmanı tarafından onaylanmış olanlar “ONAYLANDI” olarak görülecektir. Bu
öğrenciler derslerin başladığı ilk hafta danışmanına başvuracak, ders kayıt formunu
imzalayacak ve danışmanına da imzalatıp öğrenci işleri bürosuna teslim edecektir.
o Ders kaydı onaylanmamış olanlar “ONAY BEKLİYOR” olarak görülecektir. Bu öğrenciler
her birim için tabloda belirtilen tarihler arasında danışmanına başvurarak ders kayıt işlemini
tamamlayacak, ders kayıt formunu imzalayacak ve danışmanına da imzalatıp öğrenci işleri
bürosuna teslim edecektir.

9. Kayıt yenileme işleminin tamamlanması için, yukarıda belirtilen süreler içerisinde;
o Katkı payı/öğrenim ücreti bedelinin ödenmesi,
o Ders kayıt formunun internet üzerinden öğrenci tarafından doldurulması (Lisansüstü
öğrencileri hariç),
o Ders kayıt formunun öğrenci ve danışmanı tarafından imzalanması gerekmektedir.
10. Katkı payı/öğrenim ücreti bedelinin ödendiğine ilişkin dekontun öğrenci tarafından saklanması
gerekmektedir. Herhangi bir iade yapılması gerektiğinde, öğrenciden dekontun ibraz edilmesi
istenecektir.
11. Katkı payı/öğrenim ücretini ödemeyen öğrenciler kayıt yenilememiş sayılacak ve bahar yarıyılında
herhangi bir şekilde öğrencilik haklarından yararlanamayacaktır.
12. Danışman tarafından ders kayıt formu onaylanan ve katkı payı/öğrenim ücretini ödeyen
öğrencilerin bilgisi, devam cetveli, sınav cetveli vb. listelerde yer alacaktır.
13. Devam cetveli, sınav cetveli vb. listelerde sistem tarafından kayda alınıp onaylanmamış bir
öğrencinin, manuel olarak isim yazarak derse veya sınavlara girmemesi/alınmaması
gerekmektedir.
ADÜ OBİS GİRİŞ, Adnan Menderes Üniversitesi ÖBS,adü öbs,adü obs,amü obis,amü öbs,adnan menderes obd,adü öğrenci bilgi sistemi,obs adnan mü,adnan obis,admü obis