Burdur İl Halk Sağlığı Müdürlüğü

İl Halk Sağlığı Müdürlüğüne
Burdur İl Halk Sağlığı Müdürlüğü Adres

Burdur İl Halk Sağlığı Müdürlüğü Santral

(0248) 235 20 88

(0248) 235 20 89

Burdur İl Halk Sağlığı Müdürlüğü Faks

(0248) 233 44 26

(0248) 233 45 20

(0248) 232 60 95